Panel PU kho lanh

Khổ ngang: 1160 mm(Khóa camlock)
Khổ ngang: 1128 mm(Mộng sập)
Chiều dài tối đa 12m