Thùng vải

D:54 x R:39.5 x C:35.5 cm
Trọng lượng: 590 G
Thể tích: 75 L

Thùng bia to

D:52 x R:38.5 x C:46.5 cm
Trọng lượng: 670 G
Thể tích: 93 L