Xốp khối EPS (Block)

Xốp khối EPS có cấu tạo từ những hạt xốp EPS
Định hình bằng khuôn gia nhiệt 100 độ C