• Giám đốc điều hành

    Mr.Nguyễn Thế Tuấn- Giám Đốc Điều Hành
    Tel: 04350.840.753 – Fax: 04350.840.753
    Lô S4, Khu CN Hòa Xá, Nam Định

Reply