THÙNG XỐP BẢO QUẢN

XỐP ĐỊNH HÌNH

Xốp chèn máy in

Sản xuất bằng máy tự động
Chất lượng xốp đạt tiêu chuẩn cao


PANEL KHO LẠNH

Panel PU kho lanh

Khổ ngang: 1160 mm(Khóa camlock)
Khổ ngang: 1128 mm(Mộng sập)
Chiều dài tối đa 12m